Privatlivsmeddelelse – kontaktformular

Oplysninger om behandling af personoplysninger / privatlivsmeddelelsen

1    VI ER DEN DATAANSVARLIGE
    DanskAloeVera.dk er dataansvarlig for behandlingerne af de personoplysninger, du sender til os via kontaktformularen.

    Vores fulde kontaktoplysninger er:

    DanskAloeVera.dk I/S
    CVR-nr.: 30647599
    Knudmoseparken 172, 7400 Herning

    E: info@danskaloevera.dk
    T: 23 27 97 17

    Vi kan kontaktes indenfor vores normale åbningstider, som er mandag-fredag kl. 08:00–16:00.

2    FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
    Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne besvare din henvendelse til os via kontaktformularen. Dette omfatter, at vi sender dig en e-mail, samt at vi kan ringe til dig med svar på dine spørgsmål.

    Herudover bruger vi ikke dine oplysninger.

    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Vores legitime interesse i behandlingen er at kunne besvare din henvendelse på dækkende vis.

3    MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
    Vi samarbejder med en række andre virksomheder i forbindelse med drift af vores webssite, som kan opbevare og behandle data for os (vores databehandlere). Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og efter instruks og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 
    Vi samarbejder kun med databehandlere i EU.


4    OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER
    Vi opbevarer dine personoplysninger i [periode], hvorefter vi sletter dem. Dette omfatter din henvendelse via kontaktformularen samt den korrespondance på e-mail efterfølgende har.

    Hvis vi behandler oplysninger om dig i anden sammenhæng eller udover oplysningerne i din henvendelse via kontaktformularen og vores efterfølgende e-mails, behandles og slettes disse oplysninger i henhold til vores generelle privatlivsmeddelelse, som finder her.

5    DINE RETTIGHEDER
    Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, herunder bl.a.:

    Ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
    Ret til sletning
    Ret til berigtigelse (rettelse)
    Ret til begrænsning af behandling
    Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

    Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.

    Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk